(495) 241-36-79
пн.-пт с 9.00 до 17.00

Комоды


Бостон-1

2900р.

Комод с 3 ящиками Бостон-1

400х380х620 мм.

Бостон-2

3500р.

Комод с 4 ящиками Бостон-2

400х380х793 мм.

Бостон-3

4050р.

Комод с 5 ящиками Бостон-3

400х380х966 мм.

Бостон-4

4700р.

Комод с 6 ящиками Бостон-4

400х380х1140 мм.

Бостон-5

4250р.

Комод с 3 ящиками Бостон-5

800х380х620 мм.

Бостон-6

5150р.

Комод с 4 ящиками Бостон-6

800х380х793 мм.

Бостон-7

6050р.

Комод с 5 ящиками Бостон-7

800х380х966 мм.

Бостон-8

6950р.

Комод с 6 ящиками Бостон-8

800х380х1140 мм.

Бостон-9

4850р.

Комод с 4 ящиками Бостон-9

800х380х620 мм.

Бостон-10
Бостон-11
Бостон-12

7550р.

Комод с 7 ящиками Бостон-12

800х380х1140 мм.

Слим-1

3200р.

Узкий комод Слим-1

404х332х698 мм.

Слим-2

3500р.

Узкий комод Слим-2

504х332х698 мм.

Слим-3

3800р.

Узкий комод Слим-3

604х332х698 мм.

Слим-4

4600р.

Узкий комод Слим-4

804х332х698 мм.

Слим-5

3900р.

Узкий комод Слим-5

404х332х898 мм.

Слим-6

4300р.

Узкий комод Слим-6

504х332х898 мм.

Слим-7

4700р.

Узкий комод Слим-7

604х332х898 мм.

Слим-8

5700р.

Узкий комод Слим-8

804х332х898 мм.

Слим-9

4650р.

Узкий комод Слим-9

404х332х1098 мм.

Слим-10

5100р.

Узкий комод Слим-10

504х332х1098 мм.

Слим-11

5550р.

Узкий комод Слим-11

604х332х1098 мм.

Слим-12

6800р.

Узкий комод Слим-12

804х332х1098 мм.

Марс-1

3450р.

Комод с дверками Марс-1

800х400х633 мм.

Марс-2

4800р.

Комод с 3 ящиками Марс-2

800х400х633 мм.

Марс-3

6200р.

Комод с 3 ящиками Марс-3

1200х400х633 мм.

Марс-4

6200р.

Комод с 3 ящиками Марс-4

1200х400х633 мм.

Марс-5

6350р.

Комод с дверками Марс-5

1600х400х633 мм.

Марс-6

7650р.

Комод с 3 ящиками Марс-6

1600х400х633 мм.

Марс-7

7650р.

Комод с 3 ящиками Марс-7

1600х400х633 мм.

Марс-8

9100р.

Комод с 6 ящиками Марс-8

1600х400х633 мм.

Рональд-1

3800р.

Комод Рональд-1

600х430х794 мм.

Рональд-2

5050р.

Комод Рональд-2

600х430х794 мм.

Рональд-3

4700р.

Комод Рональд-3

600х430х967 мм.

Рональд-4

5950р.

Комод Рональд-4

600х430х967 мм.

Рональд-5

5600р.

Комод Рональд-5

600х430х1140 мм.

Рональд-6

6850р.

Комод Рональд-6

600х430х1140 мм.

Карлос-016

4150р.

Комод Карлос-016

800х450х745 мм.

Карлос-017

4300р.

Комод Карлос-017

800х450х745 мм.

Карлос-018

5050р.

Комод Карлос-018

800х450х745 мм.

Карлос-019

5200р.

Комод Карлос-019

800х450х745 мм.

Карлос-020

5150р.

Комод Карлос-020

800х450х745 мм.

Карлос-021

5150р.

Комод Карлос-021

800х450х745 мм.

Карлос-022

6400р.

Комод Карлос-022

800х450х745 мм.

Карлос-023

6450р.

Комод Карлос-023

800х450х745 мм.

Карлос-024

5950р.

Комод Карлос-024

800х450х745 мм.

Карлос-025

5500р.

Комод Карлос-025

800х450х745 мм.

Карлос-026

5600р.

Комод Карлос-026

800х450х745 мм.

Карлос-027

6850р.

Комод Карлос-027

800х450х745 мм.

Карлос-028

6400р.

Комод Карлос-028

800х450х745 мм.

Карлос-029

6450р.

Комод Карлос-029

800х450х745 мм.

Карлос-030

7700р.

Комод Карлос-030

800х450х745 мм.

Карлос-031

13700р.

Комод Карлос-031

1600х450х745 мм.

Карлос-032

12700р.

Комод Карлос-032

1600х450х745 мм.

Карлос-033

12750р.

Комод Карлос-033

1600х450х745 мм.

Карлос-034

14750р.

Комод Карлос-034

1600х450х745 мм.

Карлос-035

11700р.

Комод Карлос-035

1600х450х745 мм.

Карлос-036

11800р.

Комод Карлос-036

1600х450х745 мм.

Карлос-037

11750р.

Комод Карлос-037

1600х450х745 мм.

Карлос-038

10750р.

Комод Карлос-038

1600х450х745 мм.

Карлос-039

10950р.

Комод Карлос-039

1600х450х745 мм.

Карлос-040

13750р.

Комод Карлос-040

1600х450х745 мм.

Карлос-041

13750р.

Комод Карлос-041

1600х450х745 мм.

Карлос-042

13850р.

Комод Карлос-042

1600х450х745 мм.

Карлос-043

15850р.

Комод Карлос-043

1600х450х745 мм.

Карлос-044

14550р.

Комод Карлос-044

1600х450х745 мм.

Карлос-045

13550р.

Комод Карлос-045

1600х450х745 мм.

Карлос-046

13600р.

Комод Карлос-046

1600х450х745 мм.

Карлос-047

15650р.

Комод Карлос-047

1600х450х745 мм.

Карлос-048

12550р.

Комод Карлос-048

1600х450х745 мм.

Карлос-049

12700р.

Комод Карлос-049

1600х450х745 мм.

Карлос-050

12600р.

Комод Карлос-050

1600х450х745 мм.

Карлос-051

11650р.

Комод Карлос-051

1600х450х745 мм.

Карлос-052

11800р.

Комод Карлос-052

1600х450х745 мм.

Карлос-053

14650р.

Комод Карлос-053

1600х450х745 мм.

Карлос-054

14650р.

Комод Карлос-054

1600х450х745 мм.

Карлос-055

14700р.

Комод Карлос-055

1600х450х745 мм.

Карлос-056

16700р.

Комод Карлос-056

1600х450х745 мм.

Карлос-057

15450р.

Комод Карлос-057

1600х450х745 мм.

Карлос-058

14400р.

Комод Карлос-058

1600х450х745 мм.

Карлос-059

14500р.

Комод Карлос-059

1600х450х745 мм.

Карлос-060

16500р.

Комод Карлос-060

1600х450х745 мм.

Карлос-061

13400р.

Комод Карлос-061

1600х450х745 мм.

Карлос-062

13550р.

Комод Карлос-062

1600х450х745 мм.

Карлос-063

13500р.

Комод Карлос-063

1600х450х745 мм.

Карлос-064

12500р.

Комод Карлос-064

1600х450х745 мм.

Карлос-065

12650р.

Комод Карлос-065

1600х450х745 мм.

Карлос-066

15500р.

Комод Карлос-066

1600х450х745 мм.

Карлос-067

15500р.

Комод Карлос-067

1600х450х745 мм.

Карлос-068

15550р.

Комод Карлос-068

1600х450х745 мм.

Карлос-069

17600р.

Комод Карлос-069

1600х450х745 мм.

Карлос-070

12050р.

Комод Карлос-070

1600х450х745 мм.

Карлос-071

11050р.

Комод Карлос-071

1600х450х745 мм.

Карлос-072

11100р.

Комод Карлос-072

1600х450х745 мм.

Карлос-073

13100р.

Комод Карлос-073

1600х450х745 мм.

Карлос-074

10050р.

Комод Карлос-074

1600х450х745 мм.

Карлос-075

10150р.

Комод Карлос-075

1600х450х745 мм.

Карлос-076

10100р.

Комод Карлос-076

1600х450х745 мм.

Карлос-077

9100р.

Комод Карлос-077

1600х450х745 мм.

Карлос-078

9300р.

Комод Карлос-078

1600х450х745 мм.

Карлос-079

12100р.

Комод Карлос-079

1600х450х745 мм.

Карлос-080

12100р.

Комод Карлос-080

1600х450х745 мм.

Карлос-081

12200р.

Комод Карлос-081

1600х450х745 мм.

Карлос-082

14200р.

Комод Карлос-082

1600х450х745 мм.

Нейт-11

6999р.

Комод Нейт-11

800х430х1054 мм.

Нейт-12

6999р.

Комод Нейт-12

800х430х1054 мм.

Нейт-13

6999р.

Комод Нейт-13

800х430х1054 мм.

Нейт-14

6999р.

Комод Нейт-14

800х430х1054 мм.

Нейт-25

5999р.

Комод Нейт-25

600х430х1054 мм.

Нейт-26

5999р.

Комод Нейт-26

600х430х1054 мм.

Нейт-27

5999р.

Комод Нейт-27

600х430х1054 мм.

Нейт-28

5999р.

Комод Нейт-28

600х430х1054 мм.

Нейт-31

5999р.

Комод Нейт-31

800х330х1054 мм.

Нейт-32

5999р.

Комод Нейт-32

800х330х1054 мм.

Нейт-33

5999р.

Комод Нейт-33

800х330х1054 мм.

Нейт-34

5999р.

Комод Нейт-34

800х330х1054 мм.

Нейт-45

5199р.

Комод Нейт-45

600х330х1054 мм.

Нейт-46

5199р.

Комод Нейт-46

600х330х1054 мм.

Нейт-47

5199р.

Комод Нейт-47

600х330х1054 мм.

Нейт-48

5199р.

Комод Нейт-48

600х330х1054 мм.

Триверо-11

6999р.

Комод Триверо-11

800х430х1054 мм.

Триверо-21

5999р.

Комод Триверо-21

600х430х1054 мм.

Триверо-31

5999р.

Комод Триверо-31

800х330х1054 мм.

Триверо-41

5199р.

Комод Триверо-41

600х330х1054 мм.

Милан-11

5499р.

Комод Милан-11

800х430х898 мм.

Милан-12

6599р.

Комод Милан-12

800х430х1098 мм.

Милан-13

6099р.

Комод Милан-13

800х430х898 мм.

Милан-16

7299р.

Комод Милан-16

1200х430х898 мм.

Милан-17

5499р.

Комод Милан-17

600х430х1098 мм.

Милан-18

4399р.

Комод Милан-18

600х430х898 мм.

Милан-19

7599р.

Комод Милан-19

1200х430х898 мм.

Милан-11 венге
Милан-12 венге
Милан-13 венге
Милан-17 венге
Милан-18 венге
Милан-11 венге/дуб
Милан-12 венге/дуб
Милан-13 венге/дуб
Милан-17 венге/дуб
Милан-18 венге/дуб
Милан-11 белый
Милан-12 белый
Милан-13 белый
Милан-17 белый
Милан-18 белый
Финк-44

3799р.

Узкий комод Финк-44

400х330х898 мм.

Финк-54

3999р.

Узкий комод Финк-54

500х330х898 мм.

Финк-64

4399р.

Узкий комод Финк-64

600х330х898 мм.

Финк-84

4999р.

Узкий комод Финк-84

820х330х898 мм.

Карлос-012

4450р.

Тумба Карлос-012

400х450х745 мм.

Карлос-013

3900р.

Тумба Карлос-013

400х450х745 мм.

Карлос-014

3950р.

Тумба Карлос-014

400х450х745 мм.

Показано с 1 по 169 из 169 (всего 1 страниц)