Большие комоды


К-18.1 ЛДСП
Большой комод К-18.1 ЛДСП
857х857х1085 мм.
Цена: 13350 руб.
Марс-6
Комод Марс-6
1600х400х633 мм.
Цена: 12300 руб.
К-19.1 ЛДСП
Большой комод К-19.1 ЛДСП
700х420х951 мм.
Цена: 9350 руб.
Марс-8
Комод Марс-8
1600х400х633 мм.
Цена: 14550 руб.
К-18.1 МДФ
Большой комод К-18.1 МДФ
857х857х1085 мм.
Цена: 13350 руб.
К-16 ЛДСП
Комод К-16 ЛДСП
850х540х910 мм.
Цена: 10150 руб.
Слим-10
Комод Слим-10
504х332х1098 мм.
Цена: 7700 руб.
Остин-8
Большой комод Остин-8
800х400х920 мм.
Цена: 10750 руб.
К-02
Комод с бельевой секцией К-02
840х433х890 мм.
Цена: 7350 руб.
К-15 ЛДСП
Комод с дверками и ящиками К-15 ЛДСП
920х485х1110 мм.
Цена: 9600 руб.
Марс-3
Большой комод Марс-3
1200х400х633 мм.
Цена: 9900 руб.
Слим-11
Комод Слим-11
604х332х1098 мм.
Цена: 8450 руб.
Бостон-8
Комод Бостон-8
800х380х1140 мм.
Цена: 10650 руб.
Слим-12
Большой комод Слим-12
804х332х1098 мм.
Цена: 10350 руб.
К-19 ЛДСП
Комод с ящиками К-19 ЛДСП
700х420х845 мм.
Цена: 7950 руб.
К-20 МДФ
Комод с дверью К-20 МДФ
820х495х910 мм.
Цена: 10300 руб.
К-05-МДФ
Большой комод К-05-МДФ
1312х433х887 мм.
12250 руб.
Бостон-7
Комод Бостон-7
800х380х966 мм.
9200 руб.
Бостон-11
Комод Бостон-11
800х380х966 мм.
10050 руб.
Марс-5
Большой комод Марс-5
1600х400х633 мм.
10100 руб.
Слим-4
Комод Слим-4
804х332х698 мм.
7000 руб.
К-19.1 МДФ
К-05-ЛДСП
Комод под ТВ К-05-ЛДСП
1312х433х887 мм.
11450 руб.
К-03
Большой комод К-03
1314х433х903 мм.
9350 руб.
Слим-7
Комод Слим-7
604х332х898 мм.
7050 руб.
Марс-4
Комод Марс-4
1200х400х633 мм.
9900 руб.
К-06.1
Комод с ящиками К-06.1
940х556х1000 мм.
13350 руб.
Слим-8
Комод Слим-8
804х332х898 мм.
8650 руб.
К-19 МДФ
Комод с 5 ящиками К-19 МДФ
700х420х845 мм.
9100 руб.
Марс-7
Большой комод Марс-7
1600х400х633 мм.
12300 руб.
К-01
Комод с 4 ящиками К-01
832х593х806 мм.
8100 руб.
К-18 МДФ
Угловой комод К-18 МДФ
860х860х835 мм.
10850 руб.
К-16 МДФ
Комод с 4 ящиками К-16 МДФ
850х540х910 мм.
11050 руб.
Бостон-12
Комод Бостон-12
800х380х1140 мм.
11750 руб.
К-15 МДФ
К-18 ЛДСП
Большой комод К-18 ЛДСП
860х860х835 мм.
10500 руб.
К-20 ЛДСП
Комод с дверкой К-20 ЛДСП
820х495х910 мм.
9950 руб.
Слим-6
Комод Слим-6
504х332х898 мм.
6450 руб.